BAŞVURU :

E-  Yüksek Lisans Bilişim Teknolojileri Programı (Tezsiz/ İngilizce) başvurusu Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne yapılır. Başvuru tarihleri ve kontenjanları Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi sayfamızda ve Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasında duyurulmaktadır.

BAŞVURU VE KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

·         Lisans diplomasının noter tasdikli sureti

·         Mezun olunan okuldan alınan başarı derecesini de gösteren transkript belgesi

·         Nüfus cüzdanı fotokopisi (önlü-arkalı)

·         4 adet vesikalık fotoğraf

·         İkametgâh Beyanı (E-devlet üzerinden alınan belge geçerlidir.)

·         Askerlik durum beyanı (E-devlet üzerinden alınan belgegeçerlidir.)

·         Başvuru belgelerinin ıslak imzalı çıktısı

·         Yabancı Dil Sınavına ait sonuç belgesi veya İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi fotokopisi

o    Yabancı Dil Sınavı (YDS): 55 ve üzeri diğer yabancı dil sıvalarından bu puanın eşdeğeri bir puan veya üstü almak

o    İngilizce programlara başvuran ve geçerli bir İngilizce sınav notu bulunmayan adaylar için İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı’ndan başarılı olmak. Sınav; okuma, dinleme, yazma ve konuşma bölümlerinden oluşmaktadır.

 

Gerekli Belgelerin Fen Bilimleri Enstitüsüne ulaştırılması gerekmektedir.

Fen Bilimleri Enstitüsü:

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mahmutbey Yerleşkesi

Mahutbey Dilmenler Caddesi No:26 Bağcılar / İstanbul

0212 604 01 00

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ÖDEME KOŞULLARI:

Denizbank ile yapılan anlaşmalı hesap yöntemiyle taksitler halinde ödenebilir.

·         Peşin ödeme durumunda %10 indirim yapılmaktadır.

·         Ücret, tezsiz programlar için 10 ders ve proje dersine bir kez kayıtlı olmayı kapsamaktadır.

·         Başarısızlık ve/veya not yükseltme amacıyla ders tekrarı yapılması durumunda o derse kayıt yapılabilmesi için ilgili yarıyıl başında ders başına eğitim ücretinin 1/10’u olarak belirlenen tutar ek ücret olarak ödenir.

 

PROGRAM GENEL BİLGİLERİ:

Günümüzde bilişim teknolojileri çok gelişmiş olup, hemen hemen tüm alanlarda bilgisayar donanım ve yazılımları kullanılmaya başlanmıştır. Buna karşılık üniversitelerin lisans programlarının büyük bir kısmında, belirli bölümler hariç, bilişim teknolojileri konularında dersler ya çok azdır ya da hiç yoktur. Dolayısıyla, birçok mesleğin daha etkin biçimde sürdürülebilmesi, rekabetçi ve yenilikçi ortamların hazırlanabilmesi, en güncel bilginin kullanımı ve paylaşımı için bilişim teknolojilerinin kullanımı zorunluluk haline gelmiştir. Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı( Tezsiz ) bilgisayar mühendisi olmayan kişilere mesleklerinde bilişim teknolojilerini kullanabilmelerine olanak sağlayacak düzeyde bilişim eğitimi sağlanması ülkemiz ekonomisine fayda sağlayacaktır.

 

PROGRAM ÖĞRENME HEDEFLERİ:

Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programının amacı aşağıda belirtilen yetkinliklere sahip bilişim teknolojileri uzmanları yetiştirmektir:

·         Bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar bilimleri kültürünü özümsemiş olma.

·         Çalışma alanlarının her dalında, başarılı bir kariyer için gerekli bilişim teknolojileri temeline sahip olma.

·         Çalışma alanlarında bilişim teknolojileri uygulamalarını etkin bir şekilde kullanarak iş hayatlarında verimliliği artırma yetkinliğine sahip olma.

·         Bilişim uygulamalarının bireysel ve kurumsal etkileri hakkında farkındalığa sahip olma.

·         Kişisel ve mesleki gelişimi içselleştirmiş olma.

 

BİLİMSEL VE MESLEKİ YETERLİLİKLER:

·         Bilgisayar bilimleri ve mühendisliği alt yapısına sahip olma.

·         Bilgisayar bilimleri ve mühendislik uygulamaları için gerekli olan araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi.

·         Bilgisayar programı geliştirme ve temel yazılım mühendisliği bilgi ve yetkinliklerine sahip olma.

·         Veri yapılarını anlama ve algoritma geliştirme temel bilgisi.

·         İşletim sistemlerinin içyapısını anlama ve sistem programları geliştirme temel bilgisi.

·         Bilgisayar organizasyonu, tasarımı ve mimarileri temel bilgisi.

·         Bilgisayar ağları ve ağ güvenliği temel bilgisi.

·         Veri madenciliği, veri analizi, makine öğrenmesi ve yapay zekâ konuları temel bilgisi.

·         İş ortamındaki bilişim teknolojileri ihtiyaçlarını saptama, tanımlama ve çözme becerisi.

 

·         Bilişim teknolojileri yetkinliklerini mesleki sorumluluklar ve etik kuralları çerçevesinde kullanımı.