BAŞVURU :

Uzaktan Eğitim İşletme (Türkçe-Tezsiz) Yüksek Lisans Programı başvurusu Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne yapılır. Başvuru tarihleri ve kontenjanları Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi sayfamızda ve Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasında duyurulmaktadır.

 

 • Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

   

  ·         Başvuru belgelerin imzalı kopyası

  ·         Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı* ve noterden aslı gibidir olarak düzenlenmiş kopyası

  ·         Mezun olunan okuldan alınan ve başarı derecesini de gösteren transkript belgesi aslı* ve noterden aslı gibidir olarak düzenlenmiş kopyası

  ·         Nüfus cüzdanı aslı*ve önlü/arkalı noterden aslı gibidir olarak düzenlenmiş kopyası

  ·         4 adet vesikalık fotoğraf (arkasında öğrenci ismi yazmalıdır.)

  ·         İkametgâh beyanı (E-devlet üzerinden alınan belge geçerlidir.)

  ·         Askerlik durum beyanı  (E-devlet üzerinden alınan belge geçerlidir.)

  (*) Kayıt için gerekli belgelerin aslı beyan edilerek, kopyaları enstitüye kayıt için sunulmalıdır. Aslı beyan edilmeyen nüfus kâğıdı diploma veya transkript geçersiz sayılır. Aslı gönderilmeyen dosyaların noterden aslı gibidir olarak düzenlenmiş kopyası gelmesi mecburidir. 

 

Gerekli Belgelerin Sosyal Bilimler Enstitüsüne ulaştırılması gerekmektedir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü:

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi

Büyükdere Cad. Yazarlar Sok. No:36 Esentepe / İstanbul

http://enstitu.altinbas.edu.tr/

0212 373 59 00

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ÖDEME KOŞULLARI:

Uzaktan Eğitim İşletme (Türkçe-Tezsiz) Yüksek Lisans Programı(E-MBA)ücreti : 5.000,00 TL + KDV

Denizbank ile yapılan anlaşmalı hesap yöntemiyle taksitler halinde ödenebilir.

·         Ücret, tezsiz programlar için 10 ders ve proje dersine bir kez kayıtlı olmayı kapsamaktadır.

·         Başarısızlık ve/veya not yükseltme amacıyla ders tekrarı yapılması durumunda o derse kayıt yapılabilmesi için 1.100,00 TL ek ücret olarak ödenir.

 

 KREDİ KARTI İLE ÖDEME:

Program ücretini kredi kartı ile ödemek isteyen öğrencilerimiz anlaşmalı bankalar üzerinden ödeme gerçekleştirebilir.

• Kredi Kartına Taksitle Ödeme: anlaşmalı bankalar üzerinden 12 ay vade farkı olmaksızın ödeme gerçekleştirebilirsiniz.

• Garanti Bankası

• Vakıfbank

• Türkiye İş Bankası

• Yapı Kredi

 

ANLAŞMALI BANKA ÜZERİNDEN KMH HESABI İLE ÖDEME:

Üniversitemizin anlaşmalı olduğu Denizbank aracılıyla 12 ay "vade farkı olmaksızın" eşit taksitlerle öğrencilerimiz ödemeleri gerçekleştirebilir.

 

PROGRAM GENEL BİLGİLERİ:

Küresel iş hayatında önemli bir rol üstlenmeye başlayan Türkiye’nin ve özellikle de İstanbul’un bir küresel ticaret merkezine dönüşümü sürecinde, yönetim uzmanlarına duyulan ihtiyaç gittikçe daha da artmaktadır. Bu bağlamda, lisans mezunları arasında İşletme Yüksek Lisans (MBA) yapma talebinin son yıllarda daha da yükselmesi, bireysel yönetim yetkinliklerine duyulan ihtiyacı göstermektedir.  İşletme yüksek lisans programı kapsamında bireysel yönetim yetkinliklerinin geliştirilmesinde, teorik alt yapının oluşturulmasının yanı sıra, güncel örneklere dayalı pratik uygulamaların kullanımı suretiyle olumlu fark yaratılmasına çalışılacaktır.

 

PROGRAM ÖĞRENME HEDEFLERİ:

Uzaktan Eğitim İşletme  (Türkçe-Tezsiz) Yüksek Lisans Programı’nın amacı;

            Küresel iş dünyasının sürekli değişen rekabet şartlarına uyum sağlayabilecek,

            Analitik esaslara dayalı sezgisel karar verebilme yeteneğine,

            Girişimci, yaratıcı ve yenilikçi bir yönetim yaklaşımına,

            Etkin bireysel ve kurumsal iletişim becerisine,

            Kişisel ve kurumsal etik ve toplumsal sorumluluk bilincine,

            Liderlik niteliklerine,

            Uluslararası standartlara uygun işletme yönetimi yetkinliğine sahip bireyler olarak yetiştirmektir.

Uzaktan eğitim ile ulaşmayı hedeflediğimiz amaçlar aşağıdaki gibidir:

 •             Daha fazla kitleye erişim sağlamak,
 •             Fiziksel uzaklık boyutunu öğretim sürecinden kaldırmak,
 •             Öğretim maliyetlerini düşürmek,
 •             Öğretim verilmesi düşünülen hedef kitleye daha hızlı erişebilmek,
 •             Öğretim sürecini çabuklaştırmak,
 •             Klasik dershane ortamının getirebileceği psikolojik baskıları azaltmak,
 •             Öğrenmeyi hızlandırmak,
 •             Öğrencileri öğrenme sürecinde daha fazla aktif hale getirmek,
 •             Öğrenme fırsatlarını ve seçeneklerini arttırmak.

 

BİLİMSEL VE MESLEKİ YETERLİLİKLER:

·         İşletme yönetimi alanındaki temel bilgi, kavram ve mevcut teorileri kavrar (yönetim fonksiyonları, örgüt teorisi, strateji ve örgüt politikası, bilgi, teknoloji ve operasyon yönetimi, insan kaynakları yönetimi, muhasebe, finans, pazarlama, ekonomi ve bütünsel bir yaklaşım)

·         Küresel iş ortamındaki başlıca oyuncuları, koşul ve dinamikleri anlar

·         İş hayatının sınırlarını şekillendiren hukuki çerçevenin farkındadır

·         Kurumsal çevreyi analiz edebilir, iş süreçlerini anlar, sistem bileşenleri arasındaki ilişkileri tanımlayabilir, sorunları doğru teşhis edebilir ve karar alternatifleri geliştirebilir

·         Net olarak tanımlanmamış örgütsel sorunlara yenilikçi çözümler üretip geliştirebilir

·         Mevcut teorileri ve uygun yönetim araç ve yöntemlerini kullanarak örgütsel kararlar verebilir

·         Veri toplamak ve analiz etmek için gereken mevcut kaynakları seçip etkin şekilde kullanabilir ve araştırmalardan doğru çıkarımları yapabilir

·         İşletme alanında yaygın olarak faydalanılan yazılım ve uygulamaları kullanabilir

·         Karmaşık ve hızla değişen küresel iş ortamındaki değişimlere uyum sağlamanın önemini ve gereğini anlayabilir ve bunları kararlarına yansıtabilir

·         Farklı kültürlerden gelen kurum içi ve dışından kişilerle sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurabilir

·         Farklı profillerden bireylerin katkılarını değerlendirebilir ve bir takım oyuncusu olarak etkili iletişim kurabilir, olumlu katkılar sağlayabilir

·         Kişisel ve işletme yönetimi mesleğindeki etik standartları anlar

·         Aktif vatandaşlık ve sosyal sorumluluk anlayışına sahiptir

·         Kişisel ve mesleki gelişimlerinde yaşam boyu öğrenmenin önemini anlar

 

 SIKÇA SORULAN SORULAR