İşletme Yüksek Lisans Programı

 

Küresel iş hayatında önemli bir rol üstlenmeye başlayan Türkiye’nin ve özellikle de İstanbul’un bir küresel ticaret merkezine dönüşümü sürecinde, yönetim uzmanlarına duyulan ihtiyaç gittikçe daha da artmaktadır. Bu bağlamda, lisans mezunları arasında İşletme Yüksek Lisans (MBA) yapma talebinin son yıllarda daha da yükselmesi, bireysel yönetim yetkinliklerine duyulan ihtiyacı göstermektedir.  Bu program kapsamında bireysel yönetim yetkinliklerinin geliştirilmesinde, teorik alt yapının oluşturulmasının yanı sıra, güncel örneklere dayalı pratik uygulamaların kullanımı suretiyle olumlu fark yaratılmasına çalışılacaktır.

 

 

 

 

 

  

Başvuru Canlı Ders Ders İçeriği Akademik Kadro Ders Planı ve Programı İletişim